Gynekologer - Information om Gynekologer

Obstetriker inom gynekologi

Obstetriker

Kvinnohälsovård innefattar områdena gynekologi och obstetrik. Obstetrik innebär läran om graviditet & förlossning.

Ordet obstetrik har en ursprunglig betydelse att stå bredvid vilket barnmorskor gjorde vid förlossningen. Numer innefattar ordet obstetrik även graviditet, förlossning, barnsäng (puerperiet) men även besvär, problem och sjukdomar relaterade till detta. I detta ingår också vården och kirurgi kopplat till graviditet och förlossning.

En obstetriker ska inte bara arbeta reaktivt utan också förebyggande för att undvika eller minimera kommande besvär för kvinnan eller spädbarnet.

Obstetrikerns arbetsredskap

En obstetriker har många moderna arbetsredskap som underlättar och gör graviditeterna säkrare. De vanligaste hjälpmedlen är:

  • Ultraljud för att kunna se in genom bukväggen
  • Elektronisk fosterövervakning som t.ex. kardiotokografi, CTG, för att registrera barnets hjärtfrekvens men även sammandragningar i livmodern.
  • Sugklocka som med vakuum tar tag i barnets huvud så att man kan dra ut barnet i förlossningens slutskede.
  • Förlossningstång som klämmer runt barnets huvud så att barnet kan dras ut.

Det hjälpmedel som räddat flest kvinnor och barn undan död i barnsängsfeber är dock insikten Ignaz Philip Semmelweis fick 1847 då ha förstod att hur duktiga läkarna än är så dog mödrarna i högra grad som läkaren tidigare under dagen obducerat en avliden. Genom att börja tvätta händerna sjönk dödligheten markant.Smärtlindring vid förlossning

Obstetrik

En obstetriker arbetar också med smärtlindring vid förlossningen. De vanligaste sätten för smärtlindring är:

  • Lustgas
  • Ryggbedövning - epidural
  • PCB - paracervikalblockad
  • PDB- pudendusblockad
  • Lokalbedövning