Gynekologer - Information om Gynekologer

Gynekologer

Gynekologer

Gynekologer arbetar inom gynekologi som innebär läran om sjukdomar relaterade till de kvinnliga könsorganen. En gynekolog arbetar med alla typer av besvär och åkommor relaterade till könsorgan, reproduktion och barn fram till timmarna efter födseln.

Kvinnliga könsorganen inom gynekologi

Det finns flera kvinnliga könsorgan som kan orsaka besvär, värk eller problem som gynekologerna arbetar med. Till dessa könsorgan räknas:

 • Yttre könsorgan - vulva
 • Slida - vagina
 • Livmoder - uterus
 • Äggledare - tuba uterina
 • Äggstockar - ovarium

Anledningar att söka sig till gynekolog

Orsaken till att gå till gynekologen eller besöka gynmottagningen kan variera. Det vanligaste besöket hos en gynekolog eller kvinnoklinik är gynekologiska rutinundersökningar. Det finns dock många symptom eller andra orsaker som kan föranleda ett gynekologbesök.

 • Hormonrubbningar
 • Underlivsblödningar
 • Underlivssmärtor
 • Menstruationsfrånvaro - amenorré
 • Behandla könssjukdomar eller testa sig för könssjukdomar som klamydia
 • Klimakteriebesvär
 • Sexuell störning
 • Fertilitetsbesvär
 • Provrörsbehandling
 • Barnlöshet
 • Preventivmedelsbehandling som p-piller, p-ring eller p-stav
 • Besvär från endometrios
 • Inkontinens


Gynekologiska undersökningar

Den mest förekommande anledningen till att besöka gynekologer är för rutinundersökningar. Dessa gynundersökningar genomförs för att säkerställa att inga cystor eller tumörer finns men också för att undersöka om det finns några andra sjukliga förändringar i, på eller runt könsorganen.

Kirurgi inom gynekologi

Gynekolog

Det finns många besvär eller sjukdomar som kräver någon form av kirurgiskt ingrepp från en gynekolog. Detta kan vara som att:

 • Skrapning av livmoderns slemhinna
 • Avlägsna tumörer
 • Avhjälps framfall
 • Åtgärda missbildningar
 • Abort
 • Undvika fertilitetsproblem

Inriktningar på gynekologer

Som inom all läkarvetenskap så finns det flera olika inriktningar och specialiteter även för gynekologer.

 • Gynekolog används ofta som ett samlingsbegrepp för alla besvär relaterade till kvinnans reproduktion och könsorgan
 • Obstetriker är en gynekolog inriktad mot graviditet och förlossning